Battini - Bustanicu

Sò di isse petre zuccate
Di tante case viutate
Oghje à mezu à lu disertu
Di una muntagna chì fù
Dettu schjettu è core apertu
Senza dì ne tantu è più

Bustanicu li mio lochi
Fiamma ardente di i mio fochi
Luce sempre a to memoria
À le mio trippe agganciata
Ogni ligna di a to storia
In pettu hè ingavugliata

Cunnoscu issu paisanu
Chì l'anticu cornu à manu
Scunviò lu parcittore
Sottu à d'ottobre li raghji
Scrivendu le più belle ore
Di corce ghjente è capraghji

Cù quelle cose ingrandai
Mi cuntò omu li guai
Di i Ruggeri issi fratelli
Guardiani in u so santuariu
Tombi corci pasturelli
Da l'infame legiunariu

Stanu quì li mio maiori
Cum'è mazzuli di fiori
Da seculi suminati
I Defranchi cù l'Orsini
Andrei d'altri chjamati
Ligati cù li Battini

In a terra di Cardone
Vogliu ripusà, vechjone
Pè li mio lochi vultatu
Cù la virtù pè curazza
Da ogni catena lentatu
Quì tramezu à la mio razza