Benigni guidu - Un surrisu è una ochjata

Prima un surrisu è dopu una ochjata.
Da u fà di l'alba sin'à l'abbrugata
si apre veranu cun sbocci di fiori
è cusì da sempre sò nati l'amori.

Prima un azzuffu è dopu u sprufondu.
Da un zinzichellu si ne face un mondu,
si dice è stradice è si mette à l'oziu
è cusì finisce l'affare in divorziu.

Prima l'avucati, dopu tribunali.
Da unu à l'altru sò rompi stifali
chì piglianu soldi, fondi è capitale
è ne resta nunda di u vostru casale.

Un novu surrisu, una bella ochjata
è si riprincipia listessa cacata.

Muralità :
Ùn vale à prevene, ùn vale ghjudiziu
à l'omu li piace andà in precipiziu.