Benigni guidu - Libecciu

L'albelli si ne vanu
cù le stelle appese
da libecciu avviate.

L'albelli si ne vanu
cù e speranze accese
d'assalti nivulate.

Da Campu Vallinu
ne vegu lu mare,
mischiu di turchinu
è di pecure amare.

L'albelli si ne stanu
cù le so diluse appese,
libecciu l'hà lasciate.

L'albelli si ne stanu
cù le so stelle offese
da tante sbuffulate.

In Campu Vallinu
e stonde sò care,
mischiu di marinu
è di sogni d'Iccare.