Vachet Natali petru - Simbulu sviatu

In Bastia un munumentu
Pè i morti anu fattu,
Giratu versu l’Oriente,
Postu à lu marinu trattu,
chì faci versu i porti ?
Invece chè ver’ di Corti.

V’anu messu à l’aritrosa
È cambiatu anu la storia,
Mi si pare brutta cosa,
U Babbu, sò, di memoria
Muntagnava in li so’ lochi
Prontu à li tremendi fochi.

Chì faci ver’di lu mare ?
Mamma corsa infaldittata,
S’omu pensa mi si pare
Tradita la to pensata,
Quandu in Corti tutta in dolu
Ghjunsi cù lu to’ figliolu.

Figlioli n’avie persu
Dui contru à li francesi,
Quandu davi lu to’ terzu
Tremindui v’anu offesi,
Esponevi versu u mare
Inghjuliavi mi si pare.

L’ultimu caru figliolu
L’avia datu à Pasquale,
Sapendu chì u linzolu
U t’anu sparsu murtale
Sopra à li to’ zitelloni
Degni di li so’ babboni.

Quandu vecu stu zitellu
Fieru à baretta in manu
Prontu à parte à lu macellu
Per francà u mare sanu ;
            Dicu :
Ghjera a prisentazione
À u babbu di a nazione !

Giuventù fà chì à l’avvene
A storia sia ammentata
È po’ strappa le catene
Per ch’ella ùn sia cambiata
A memoria di l’antichi
È spazzami sti castichi !

Vergogna à quellu chì toglie
Di u fiume l’andatura
S’omu sà tuttu si scioglie
È po’ speru la primura
D’ùn piattà a verità
Oghje ghjornu basterà !

Girate stu munumentu
Versu lu so’ veru locu,
Or cambiate issu scumpientu
È ùn partite più indocu
Ùn ghjimbate più lu spinu
Chì l’avvene hè quì vicinu !