Mattei jean pierre - Speranze

Chì la luce avvinghji le spilonche
È la pace ingutuppi lu core.
Chì lu ventu , à le gambale tronche,
S'inghjinochji, messaghjeru d'amore.
Chì lu focu arreghji le so rose
È la vita ripiglii lu so andà
Chì lu sangue corghi à vinice chjose
È di piantu ch'omu vaga in cantà.
Chì l'angoscia cuncipischi lu versu,
Chì li mondi si mettinu à ballà,
D'acquifraghju, mancu à l'entre di marzu,
Chì mai più si ne senti parlà.
Chì l'acellu franchi piaghje è muntagne
À purtà li una penda di fiori,
Ch'ella splendi sopra e nebbie pagne
E lu neru ch'ellu torni culore.
Chì veranu strughji le prighjone,
Chì in li prati sbuccinu tanti fiori.
Chì un'acquata spinghji le stazzone
Avvezze à timparà i dulori.
Chì una funa d'oru ci incatenga
À l'armone di la verità
È chì un soffiu da l'alpali venga
À purtà fiatu à la libertà.
... Speranze.