Gavini - U spazzaghjolu

Sì ghjè pudia
Essa Riccu
Ti daria a to parti
Ma à  a vita cussì mischina
Ma cacciatu u dinaru
È u tintu spazzaghjolu
Caminaia a so via
L'occhja sempri ver di tarra
Chì circaia a Furtuna

Hè cussì ch'un beddu ghjornu
Vistutu à panni lutinosi
Ni faria tant'orosi
Chì duvintaia Simonu
Rè di tuttu u circondu

Una pezza d'oru era
Luccicaia, luccicaia
Chì paria essa isciuta
D'una nuttata stiddata
Com'è centu milla lumi
Di centu milla culori

Eccu u tisoru in manu
Ùn sapia più chì fà
A so faccia sempri trista
oghji hè pronta à fistighjà

Ma chì diciara l'aienti
D'avè trovu 'ssa biddezza
Chì unghjunu a sà bè
Quandu ghjunghja a ricchezza
ùn ci mancanu i Rè.

Ghjeu sogu un Spazzaghjolu
È camingu pianu pianu
Cù u me tisor'in manu.

S'hè l'avissi da cuntà
Par Furtuna à ti voddu dà.